ΒΟΤΑΝΙΚΟ-ΠΑΝΙΔΑ

Βοτανικό Πάρκο.

Η δημιουργία του αποσκοπεί στη διατήρηση, στην προστασία, στην παρουσίαση και την ανάδειξη της βοτανικής κληρονομιάς της Κρήτης με μεγαλύτερη έμφαση στη χλωρίδα της περιοχής του Ψηλορείτη. Το βοτανικό πάρκο λειτουργεί παράλληλα ως χώρος έρευνας, επιμόρφωσης και αναψυχής των επισκεπτών, όπου μπορείτε να γνωρίσετε τα χιλιάδες βότανα που υπάρχουν και σε τι χρησιμεύουν!!!  βότανα φαρμακευτικά, αλλά και καλλωπιστικά φυτά, σε ένα πάρκο αλλιώτικο, όπου η διαμόρφωση του εδάφους και το μικροκλίμα της περιοχής το καθιστούν παράδεισο για εκατοντάδες φυτά και ζώα! Η διαδρομή του βοτανικού πάρκου κρατάει περίπου τέσσερις ώρες, αλλά για τους λιγότερο αθλητικούς τύπους υπάρχει δυνατότητα να “κόψουν” δρόμο. Στη δυτική πλαγιά του βοτανικού πάρκου ξεκινά μια άλλη μοναδική διαδρομή!!